Intenzivní výuka cizích jazyků

Jazyková škola Berlitz Praha

Výuka cizích jazyků v jazykovém centru Berlitz Praha probíhá podle zásad výukové metody Berlitz Method®.
Její používání těší nejen lektory, ale hlavně samotné studenty, kteří jsou jí nadšeni. Výuková metoda Berlitz Method® je živá a aktivní. Přirozeně zapojuje studující a podněcuje jejich vyjadřování v cílovém jazyce.

Intenzivní jazyková výuka

Pod vedením zkušených lektorů aplikujících tuto metodu výuky cizích jazyků začínají studenti již od samotného počátku jazykového kurzu myslet a mluvit cílovým jazykem. Toto pravidlo platí o to více při intenzivní výuce cizích jazyků. Při ní se lektoři snaží, aby aktivní zapojení studujících do výuky bylo maximální a oni tak ze studia jazyka intenzivní formou vytěžili co nejvíce.

  • Sledujeme jazykové potřeby studujících a náplň kurzu přizpůsobujeme podle nich.
  • Hodinová dotace u intenzivních jazykových kurzů je opravdu vysoká, proto se snažíme využít ji na maximum a podporujeme studující k vyjadřování v cizím jazyce již od začátku, aby začali novým jazykem nejen co nejdříve mluvit, ale i myslet.
  • Gramatiku nedrilujeme - učíme ji intuitivně. V intenzivním jazykovém kurzu je dostatek prostoru pro její zafixování a správné používání.

Lektoři cizích jazyků

Vyškolení jazykoví lektoři s praxí se během intenzivních jazykových kurzů věnují studujícím s maximální péčí a pozorností. Pro své neustálé zvyšování odbornosti absolvují inovativní školení a dále se vzdělávají v oblasti didaktiky a metodologie.