Intenzivní jazykové kurzy Berlitz

Intenzivní výuka jazyků je v jazykové škole Berlitz Praha uzpůsobena individuální jazykové výuce. Pro největší efektivitu a uspokojivé splnění účelu kurzu jsou soukromé jazykové kurzy nejvhodnější. Lektor se svému studentovi věnuje s maximálním nasazením a výuku uzpůsobuje přímo jemu, dalo by se říci, že mu ji "šije na míru".

Intenzivní jazykové kurzy mají v Berlitz dlouholetou tradici. Do intenzivní výuky jazyků se můžete zapojit v kurzu Total Immersion®. Tento individuální jazykový kurz byl vyvinut ve spolupráci s Institutem psychologie na McGillově univerzitě v Montrealu. Výuka v tomto kurzu je uzpůsobena tak, aby se student naučil ovládat cizí jazyk v co nejkratším čase. Důraz je nejvíce kladen na zlepšování ústního projevu.

Total Immersion®

  • Intenzivní jazykový kurz vedený rodilým mluvčím - získáváte autentický slovní projev již od samého začátku.
  • Hodinová dotace je 12 vyučovacích lekcí za den.
  • Během 2 nebo 3 týdnů jste schopni se domluvit v běžných situacích.
  • Vhodný pro každou počáteční jazykovou úroveň.
  • Simulace skupinové konverzace - hodinu denně se vám věnují dva lektoři.

Individuální jazyková výuka je v jazykové škole Berlitz přizpůsobována potřebám studujících.

Jazykové kurzy Praha

Studium cizích jazyků v intenzivních jazykových kurzech zajišťujeme v jazykovém centru v Praze. Zde můžete také absolvovat ukázkovou lekci zdarma, při které si ověříte, jak probíhá výuka podle zásad Berlitz Method® a pro výběr kurzu se rozhodnete až po jejím skončení.

Pro prezenční studium jazyků v Praze si můžete vybrat až 14 cizích jazyků. Intenzivní výuku nabízíme jen pro některé z nich. Pro přesné informace o intenzivních jazykových kurzech kontaktujte prosím pobočku jazykové školy Berlitz.

Jazykové kurzy Brno

V současné době probíhá intenzivní výuka jazyků v Brně prostřednictvím virtuálních individuálních kurzů. Online jazykové kurzy jsou dostupné pro jednotlivce nebo jako firemní jazykové kurzy. Kontaktujte prosím pobočku Berlitz pro více informací o internetových firemních kurzech.